Lördagsdansen

Allmän information om tävlingsdans.

All danssport i Sverige administreras av Svenska Danssportförbundet, DSF. Förbundet ger ut tidningen Danssport, som kommer ut med fyra nummer per år.

 

Svenska Danssportförbundet omfattar idag ca 38 500 medlemmar, tillhörande 156 dansföreningar (IF) från Kiruna i norr till Malmö i söder. Dansföreningarna arrangerar varje år 75 - 100 tävlingsdagar runt om i Sverige.

 

Dans delas upp i latin, standard, BRR och Linedance. I Bromma Sportdansklubb dansas mest bugg, som ingår i BRR.
BRR - Bugg och Rock'n'Roll-danserna - omfattar även Dubbelbugg, Lindy Hop, Boogie Woogie samt Rock'n'Roll.

 

Tävlingsparen/triosarna i bugg är indelas i åldergrupper enligt tabellen nedan:

 

Barn

(t.o.m. 12 år)

Ungdom

(13 t.o.m. 15 år)

Junior

(16 t.o.m. 18 år)

Vuxna

(19 t.o.m. 34 år)

+35 

(fr.o.m. 35 år)

B U J V +35

 

 

Information från examinatorerna efter 2009 års Domarseminarium
Några förtydliganden, definitioner och förändringar


Bugg

Tydliga dansanta inbromsningar (föra-följan, orsak-verkan)
Det viktigaste bedömningskriteriet i bugg är – tillsammans med sväng – tydliga dansanta inbromsningar.
Begreppet "tydliga dansanta inbromsningar" finns för att beskriva hur föra och följa sker på ett bra och tydligt sätt så att det även för betraktaren går att se. Detta kan utföras på många olika sätt, och inget sätt värderas högre i bedömningen än något annat. Bra föra och följa innehåller orsak och verkan. För att få en bra bedömning för sitt föra/följa så räcker det inte att det syns att man för och följer, det ska även utföras med god kvalitet. I bugg är fysisk förning en förutsättning. Enbart visuell förning räcker inte (men kan givetvis användas för att förstärka den fysiska förningen). Tydliga dansanta inbromsningar är inte enbart förknippat med bugg utan en viktig beståndsdel i samtliga grenar.


Framåt efter vänstervändning

I bugg måste varje rotationsförändring för följaren initieras av en förning. Om följaren vänder rotationsriktning utan förning så ska paret ha lägsta bedömning. Ett exempel som blivit allt vanligare det senaste åren är att följaren efter en vänstersnurr fortsätter bakåt utan att detta föregåtts av en kontakt/förning. Det ger det lägsta betyget i bedömning. Definitionsmässigt räknas "gå framåt" som att följaren är i en vänsterrotation med mycket låg vridning, och "gå bakåt" som att följaren är i en högerrotation med mycket låg vridning.

Extremt beteende
För att bevara buggens specifika karaktär vill vi påpeka att ett icke-extremt beteende förväntas.
Förarens grundsteg är visserligen fritt, men ett alltför extremt beteende, t.ex. handstående, volter, mm, bör resultera i sämsta bedömning.

Stress
Stress är en företeelse som har blivit vanligare på senare tid och då avses hur takten behandlas av dansarna. När det gäller stress upplevs dansarnas rörelser vara förskjutna (ligga för tidigt) i förhållande till musikens taktslag, vilket gör att paret upplevs vara mer eller mindre före i takten. I de fall stressen är så pass stor att dansarna inte längre är i takt resulterar detta i sämsta bedömning. Om det är i mindre grad drar domaren ned på sin bedömning, dock utan att detta resulterar i sämsta bedömning.

 

För mer info se danssport.se