Styrelsen

Vi vill alla tacka för förtroendet och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att bygga ett kul och engagerande Bromma Sportdansklubb!!

Ulrica Broman


Ordförande tillika motionskommitéansvarig 
ulricaflp@gmail.com
mobil: 0739900884
 

Björn Broman
 

Kassör
bjorn9133@gmail.com
 

                         
                                                 

Anna Allenbert
 

Ordinarie Ledamot
Festkommitéansvarig
 

Årsmöte 22 februari 2020

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. På lördagsdansen veckan innan årsmötet kommer årsmötesdokument att finnas tillgängliga att läsa.